Projektpengar för Helt eget

Blanketter

Regler

 

"Helt eget"-verksamheten startade i oktober 2013 som ett sätt för unga åbobor att delta och påverka.

Man kan ansöka om Helt eget-pengar om man är en grupp på minst tre unga som besöker Åbo stads ungdomstjänsters ungdomsgårdar och ungdomslokaler. Majoriteten av gruppen ska bestå av 13–19-åriga åbobor.

Från början av året 2018 ansöker man om Helt eget-pengar på en webblankett

Ett Helt eget-projekt kan vara nästan vad som helst, bara det är de ungas egna idé och de förverkligar projektet själva. Det kan till exempel vara ett evenemang, en show eller något som förbättrar de ungas livsmiljö.

Varje år beviljas 2 500 euro i stöd till de ungas Helt eget-projekt. Till ett projekt beviljas 100–500 euro. De projekt som får stöd väljs ut av en tjänsteinnehavare inom cirka en månad från det att ansökan har lämnats in.

Innan man ansöker om stöd är det bra att läsa igenom reglerna om Helt eget-pengarna. Reglerna hittar du i infoboxen.