Projektunderstöd

Anvisningar och blanketter

Ytterligare information

Ansökan kan inlämnas två gånger per år.

Projektbidraget är avsett att stöda ungdomsverksamhet som ordnas av ungdomarna själva och fria ungdomsverksamhetsgrupper.

Av de personer som ansvarar för verksamheten eller förverkligar projektet ska minst 2/3 vara under 29 år. Grupperna som ska få bidrag kan också vara ungdomsgrupper som verkar i samband med verksamhetsgrupper för vuxna.

Ansökan om projektunderstöd kan inlämnas två (2) gånger per år:

  • Före utgången av januari (i första hand projekt i början av året).
  • Före den 15. maj (i första hand projekt under slutet av året).

Om sista ansökningsdagen är lördag eller helgdag, ska ansökan om understöd inlämnas senast därpå följande vardag kl. 16.00. Ansökningar som lämnas in för sent tas inte upp till behandling.

Ansökan om projektunderstöd ska inlämnas så, att en särskild blankett fylls i.