Ungdomsfullmäktiges projektfinansiering

Projektfinansiering

Ungdomsfullmäktige fattar varje år beslut om att bevilja pengar till ungdomarnas projektidéer och kan enligt prövning tillsätta arbetsgrupper som också kan ha andra medlemmar än ungdomar som är invalda i ungdomsfullmäktige. Det finns det 10 000 euro att fördela till olika projekt. Per projekt beviljas högst 2000 euro. Ansökningstiden för ungdomsfullmäktiges projektpengar i januari-februari. 

För vem?

En grupp som består av minst tre ungdomar i åldern 13–19 år, som bor eller studerar i Åbo, kan ansöka om projektfinansiering för olika aktivitetsprojekt.

Högst 2 000 euro kan beviljas för ett projekt som gruppen själv har planerat och genomfört. Årligen delas totalt 10 000 euro ut i form av projektfinansiering.

Hur och när görs ansökan?

Den exakta ansökningstiden meddelas i god tid före ansökningsperiodens början. Ansökan görs en gång om året i januari-februari. Ansökningsblankett finns på websidan https://lomakkeet.turku.fi

Åbo ungdomsfullmäktiges presidium behandlar ansökningarna och väljer ut ett antal projekt som presenteras av de sökande vid ungdomsfullmäktiges sammanträde.

Ungdomsfullmäktige avgör genom omröstning vilka av projekten som beviljas finansiering.

Projektfinansiering för 2021

Ansökningstiden för 2021 års projektfinansiering var 25.1-14.2.2021. Ansökningsblanketten fylldes i på webben https://lomakkeet.turku.fi.

Ungdomarna presenterade sina projektidéer vid ungdomsfullmäktiges möte i Åbo stadshus den 31 mars 2021. Ungdomsfullmäktige röstade fram de idéer som beviljades finansiering. Projekten genomförs under 2021.

Projektfinansiering 2021:

1. Klassillisen linnan juhlat / Turun Klassillisen Lukion Opiskelijakunnan hallitus / 2000e

2. Nuoret <3 Saaristo / Auran Tytöt ry / 2000e

3. Tallipäivä-Sydämen kyllyydestä lämmintä yhdessä oloa / Kiinamyllyn koulun ystävät Ry / 1120e

4. Olympiska spelen i Kattan / Katedralskolan / 140e

5. Ysien Suomi olympialaiset & piknik / Topeliuksen koulun 9.lk / 1300e

6. Yhdessä luontoon / Puropellon koulun 7.lk / 2000e

7. Oot hyvä just noin! / Opiskelijayhdistys Taika ry / 1100e

8. Peltolan ja Kuormakadun paintball tapahtuma / Opiskelijayhdistys Taika ry / 340e

          

Ytterligare information