Ungdomsfullmäktiges projektfinansiering

Projektfinansiering

Ungdomsfullmäktige fattar varje år beslut om att bevilja pengar till ungdomarnas projektidéer och kan enligt prövning tillsätta arbetsgrupper som också kan ha andra medlemmar än ungdomar som är invalda i ungdomsfullmäktige. Det finns det 10 000 euro att fördela till olika projekt. Per projekt beviljas högst 2000 euro. Ansökningstiden för ungdomsfullmäktiges projektpengar i januari-februari. 

För vem?

En grupp som består av minst tre ungdomar i åldern 13–19 år, som bor eller studerar i Åbo, kan ansöka om projektfinansiering för olika aktivitetsprojekt.

Högst 2 000 euro kan beviljas för ett projekt som gruppen själv har planerat och genomfört. Årligen delas totalt 10 000 euro ut i form av projektfinansiering.

Hur och när görs ansökan?

Den exakta ansökningstiden meddelas i god tid före ansökningsperiodens början. Ansökan görs en gång om året i januari-februari. Ansökningsblankett finns på websidan https://lomakkeet.turku.fi

Åbo ungdomsfullmäktiges presidium behandlar ansökningarna och väljer ut ett antal projekt som presenteras av de sökande vid ungdomsfullmäktiges sammanträde.

Ungdomsfullmäktige avgör genom omröstning vilka av projekten som beviljas finansiering.

Projektfinansiering

Ansökningstiden för 2023 års projektfinansiering är 30.1.-12.2.2023.

Ansökningsblanketten fylls i på webben https://lomakkeet.turku.fi

Projekter som fick finansiering 2022

  1. Nuorten minifestarit 2000 €, nuorten toimintaryhmä ja Turun Henrikin seurakunta
  2. Annan sinun nähdä minut 1500 €, Kiinamyllyn koulun ystävät ry, sairaalakoulun tukiyhdistys
  3. TSYKin opiskelijoiden virkistäytymispäivä 1000 €, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion OPKH 
  4. Kulttuurielämys Luostiksen yseille 1600 €, Luostarivuoren koulun tukioppilaat 
  5. Turun klassillisen lukion gaala 2000 €, Turun klassillisen lukion OPKH 
  6. Kerttulin Lukion Gaalailta 1900 €, Kerttulin lukion OPKH

Ytterligare information