Utvecklingsbidrag

Yrkesutbildade personer: Kategori 5, utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag beviljas till yrkeskonstnärers föreningar. Bidraget är avsett för en ny aktör för att inleda verksamhet eller för redan verksamma aktörer för att testa och utveckla en ny verksamhetsform. Grunden för bedömningen är den konstnärliga kvaliteten och upplevelsen samt en separat utvecklingsplan. Sökanden ska kunna visa hur den verksamhet som ska utvecklas ska genomföras och kontinuiteten av dess finansiering planeras efter det beviljade utvecklingsbidraget. Bidrag beviljas inte för apparatanskaffningar. Kulturnämnden kan enligt sin prövning förbinda sig till finansiering av ett utvecklingsprojekt under flera år. Då ingås ett samarbetsavtal om projektet.