Kulturbidrag och -stipendier

Bidrag och stipendier 2019

Ansökningstiden den 1 oktober – den 31 oktober 2018.

Mer information

Kulturnämnden beviljar årligen bidrag och stipendier för Åbobornas konstverksamhet. Fokus ligger på att stöda yrkeskonstnärer.

Aboensiska förening, arbetsgrupper och konstnärer beviljas bidrag och stipendier för att skapa konstnärligt innehåll. Bidragen och stipendierna är prövningsbaserade. Ansökningstiden äger rum årligen i oktober. Ansökningarna ifylls och skickas via ett elektroniskt ansökningssystem. Ansökningar kan inte skickas per post och försenade ansökningar behandlas inte.

Innan man fyller i ansökan lönar det sig att bekanta sig närmare med de allmänna anvisningarna för kulturnämndens bidrag och stipendier samt kriterierna för de olika ansökningskategorierna.