Stipendier och uttryck för erkänsla

För vem?För vilket ändamål?Principerna för beviljandeAnsökningstidBeslutStipendiets namn
Årligen till en yrkeskunnig konstnär i Åbo oberoende av branschområdeÅrets arbetsstipendiumGrunden för bedömningen är den konstnärliga kvaliteten, förtjänstfullhet och ökande av stadens attraktionsvärden.1.-31.10. Aboa-stipendiet
Personliga stipendier är avsedda för yrkeskunniga konstnärer i Åbo oberoende av konstområdet.Stipendierna är avsedda endast för produktionen av konstnärligt innehåll, inte för övriga kostnader som t.ex. lokalhyra, resor, anskaffning av utrustning, inspelningar, publikationer, studier, slutarbeten eller examensarbeten.Fördelningen av stipendiet baserar sig på yrkeskunskap, konstnärlig motivering och bevis på tidigare konstnärligt arbete. Stipendiet beviljas inte samma konstnär två gånger efter varandra eller personer som har fått statligt stipendium på ett eller flera år.1.-31.10. Konststipendium
För idrottare i individuella sportgrenar och lagsporter i åldern 13–20 år eller för lag i samma åldersklass.För utövande av tävlingsidrott.Nationell eller internationell framgång.Före 15.11 / 31.12December-januariStipendium för en ung idrottare