Fakturering och betalning

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (15.12.2009 § 669) mottar Åbo stad endast e-fakturor. 

Vi rekommenderar att du tecknar avtal om e-faktura i din nätbank. Pappersfakturor skickas hem per post om inget avtal om e-faktura tecknats.

MER INFORMATION

Inköps- och försäljningsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Sarastia. Sarastias kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 020 639 9400. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Sarastias online tjänster

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER