Rådgivningstjänster

Allmän information

Åboservicen och samservicekontoret Monitori erbjuder olika typer av rådgivning om Åbo stads tjänster.

Telefonväxel

Åbo stads telefonväxel kl. 8.15–16.00 tfn 02 330 000
Egentliga Finlands regionala räddningsverk tfn 02 263 3111

Social- och hälsorådgivning

Vid akuta sjukfall betjänar samjourens centraliserade telefonrådgivning på numret 02 313 8800.

Betalning och fakturering av vård:

Utkomststöd:

Intressebevakningsärenden:

Service och stöd för äldre och deras närstående:

Andra