Rådgivningstjänster

Allmän information

Åboservicen och samservicekontoret Monitori erbjuder olika typer av rådgivning om Åbo stads tjänster.

Social- och hälsorådgivning

Tjänster som erbjuds av Egentliga Finlands välfärdsområde

Hälsovårdscentral

Tidsbeställning till Åbo hälsostationer tel. 02 266 1130

Munhälsovård

Tidsbeställning till munhälsovården tel. 02 266 0644

Rådgivningsbyrå

Telefonservice för rådgivningsbyråer tel. 02 266 2223

Rådgivning för äldre personer

Egentliga Finlands centraliserade kundhandledning för äldre personer 
på svenska tel. 02 262 6174 (mån-fre kl. 9-12)
på finska tel. 02 262 6164 (mån-fre kl. 9-15)

Socialservice

  • Socialarbetets inledande tjänster tel. 02 262 5001
  • Palmikko-serviceställe för mentalvårds- och missbrukstjänster tel. 040 708 5905 
  • Kund- och servicehandledning för personer med funktionsnedsättning tel. 040 585 7791 
  • Rådgivningen i Åbo stadssjukhus tel. 02 266 2421
  • Socialjour tel. 02 262 6003 (dygnet runt) eller nödcentral tel. 112 (dygnet runt).

Handikappservice

Kund- och servicehandledning för personer med funktionsnedsättning tel. 040 585 7791

Övriga sociala tjänster

Utkomststöd:

Intressebevakningsärenden:

Offentlig rättshjälp:

Service och stöd för äldre och deras närstående:

Övriga rådgivningstjänster

Telefonväxel

Åbo stads telefonväxel kl. 8.15–16.00 tfn 02 330 000
Varhas socialförsäkrings telefonväxel för personer i Åbo, tfn 02 266 0000