Utbildningsmaterial för digitalt stöd

Dataskydd (öppnas i ett nytt fönster)
Information om dataskydd.

Digital handledning som kundservice (öppnas i ett nytt fönster)
Information om digital handledning som kundservice.

DVV: Etisk anvisning för det digitala stödet (öppnas i ett nytt fönster)
Etiska anvisningar för det digitala stödet har samlats ihop utifrån önskemål och behov av anordnarna av det digitala stödet. Anvisningen presenterar förpliktelserna för den som ger det digitala stödet och den som får stödet.

eOppiva: Digitalt stöd - Färdigheter för stödgivare (öppnas i ett nytt fönster)
I den här utbildningen får du tips på hur du bemöter människor, ledning, nätverkande och hur du utvecklar din egen kompetens.

eOppiva: SDL körkort (öppnas i ett nytt fönster)
Målet med utbildningen är att ge dig en uppfattning om vad Servicedatalagret (SDL) är och vad det används till. Efter utbildningen kan du identifiera tjänster och servicekanaler och producera uppgifter om dem till Servicedatalagret.

Sitra: På spåret efter persondata. Hur data om individer rör sig och används i digitala tjänster (öppnas i ett nytt fönster)
Information om hur data om individer rör sig och används i digitala tjänster.

Traficom: Råd och tips om informationssäkerhet (öppnas i ett nytt fönster)
På den här sidan finns en grundordlista för cybersäkerhet samt anvisningar om hur man själv kan förbättra informationssäkerheten hemma och på arbetsplatsen.

Yle digiträning (öppnas i ett nytt fönster)
I Yle digiträning webbplats finns det många olika digiträningar.