Uträtta ärenden via webben

Arsnet (på finska)
I infobanken för kulturarbetare finns för tillfället över 1 000 yrkeskunniga personer inom konst och kultur. Ska du ha fest? Hitta underhållningen här!

Avläsning av vattenmätare (på finska)
Du kan anmäla vattenmätarens mätvärde på webben.

Bidrag till idrotts- och motionsföreningar
Bidrag för idrott och motion kan ansökas från Åbo stads idrottscentral av idrotts- och motionsföreningar, pensionärs-, invandrar- och specialgruppers föreningar samt i syfte att främja närmotion även av bostads- och fastighetsföreningar. Ansökningarna kan även lämnas in på webben.

Bokningskalender för motionsplatser (på finska)
Du kan kontrollera bokningsläget för motionsplatser. Bokningarna görs tills vidare via kundservicen.

Bussar och tidtabeller
Med lokaltrafikens tidtabellstjänst för bussar kan du söka tidtabeller för enskilda hållplatser, skapa genvägar till viktiga hållplatsers tidtabeller samt öppna upp en tidtabellsvy som uppdateras i realtid på mobiltelefonen, datorn eller exempelvis en tv-skärm i den närmaste aulan.

Bygglov (eTillstånd) (på finska)
Den elektroniska tjänsten är avsedd för proffs inom byggnadsbranschen (projekterare i kompetensklasserna B, A eller AA). Bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och -anmälningar, tillstånd för miljöåtgärder, avgörande om planeringsbehov samt undantagslov kan hanteras via systemet. Dessutom kan du leverera huvud- och specialritningar till byggnadsinspektionen (i PDF/A-format) och material till stadsbildsdelegationen via systemet.

Digital ärendehantering för skuldrådgivning
Åbo stads skuldrådgivningsbyrå tog den digitala ärendehanteringen i bruk den 19 oktober 2015. I fortsättningen kan man bli kund även elektroniskt via portalen.

E-fakturering
Företag kan betala fakturor elektroniskt.

Elektroniska energitjänster (på finska)
Du kan anmäla din elförbrukning, göra flyttanmälan och teckna elavtal på webben.

E-tjänst inom småbarnfostran
Via e-tjänsten kan familjer ansöka om dagvårdsplats, anmäla barnet till förskola, ändra sina kontaktuppgifter, ge sitt samtycke till avgifter eller säga upp dagvårdsplatser.

Feedback
Du kan ge feedback om Åbo stads verksamhet.

Förrättningar och tomtindelningar (på finska)
E-tjänst avsedd för att ansöka om fastighetsförrättningar.

Ladda busskortet på webben
Du kan betala bussbiljetten i webbtjänsten.

Nätbiblioteket Vaski
I stadsbibliotekets webbtjänst kan du reservera material och förnya lån.

Reserveringstjänst för båtplatser (på finska)
Du kan reservera Åbo stads båtplatser och vinterförvaringsplatser samt administrera dina egna reserveringar.

Reserveringstjänst för tomter (på finska)
Du kan bläddra runt och reservera tomter via webben.

Tillstånd för allmänna områden (på finska)
E-tjänsten är avsedd för att ansöka om grävningstillstånd, tillstånd för att bygga staket och förläggningstillstånd.

Wilma
I Wilma finns egna sidor och funktioner för lärare, vårdnadshavare, gymnasieelever, och skolornas administration.

Åboregionens kartservice
Du kan mäta din rutt eller kontrollera bussarnas rutter samt söka adresser, myndigheter eller företagstomter.