Talterapi

Talterapins mål är att eliminera, mildra och förebygga kommunikationsstörningar och med dem sammanhängande problem som gäller växelverkan samt att åtgärda motoriska funktionsstörningar i munnens muskulatur.

Talterapeuten bedömer hurudana och hur svåra tal-, röst-, språk-, kommunikations- eller ät-/sväljstörningar klienten har. Vid behov remitteras klienten till ytterligare undersökningar. Klientens anhöriga och vid behov också vårdpersonalen får råd i frågor som gäller störningarna.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Svenska
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Talterapi / Katariina skola

För personer under 16 år

Remissen till talterapi bör vara utfärdad av en läkare vid stadens hälsovårdsväsen (hälsostationerna, inremedicinska sjukhuset). I vissa fall godkänns också en remiss utfärdad av en läkare vid ÅUCS.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Talterapi / Nylandsgatan 19

För personer under 16 år

Remissen till talterapi bör vara utfärdad av en läkare vid stadens hälsovårdsväsen (hälsostationerna, inremedicinska sjukhuset). I vissa fall godkänns också en remiss utfärdad av en läkare vid ÅUCS.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

För personer under 16 år
Gratis

Talterapi / Tranbacken

För personer under 16 år

Remissen till talterapi bör vara utfärdad av en läkare vid stadens hälsovårdsväsen (hälsostationerna, inremedicinska sjukhuset). I vissa fall godkänns också en remiss utfärdad av en läkare vid ÅUCS.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

Pris

Gratis

Talterapi för vuxna

Turkulaisille aikuisasiakkaille

Remissen till talterapi bör vara utfärdad av en läkare vid stadens hälsovårdsväsen (hälsostationerna, inremedicinska sjukhuset). I vissa fall godkänns också en remiss utfärdad av en läkare vid ÅUCS.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska