Tänd Åbo

I Tänd Åbo -tävlingen valdes 12 förslag som segrare. De utvecklas som bäst vidare och första förslagen förverkligas redan sommaren 2021.

Segrande idéer som kommer att verkställas via partnerskapsmodellen:

 • Puistosilta, ”Parkbron”, Hila Arkkitehdit Oy
 • Hyvin voiva Turku, ”Ett välmående Åbo”, Pasi Inkinen
 • Turku Stars, Carbon Neutral City Experience for Kids and Youth, Zeamly Oy
 • Nuorten kesäyrittäjätori, ”De ungas sommarentreprenörstorg”, Hilkka Näse
 • Mini Turku, Katia Salo
 • Tapahtumamatot, ”Händelsemattor”, Katia Salo
 • Kontiaisten joulukuu, ”Mullvadens december”, Essi Santala
 • Turun Pyörämessut / Turku - Suomen pyöräpääkaupunki, ”Åbo cykelmässa”, Juha Toivonen, Tmi Kekseliäs kettu
 • Portti auki Turkuun, ”Öppna porten till Åbo”, Lundén Architecture Company
 • Käveltävämpi keskusta, ”Ett fotgängarvänligare centrum”, Lujatalo Oy
 • Saaristolaivasatama, ”Skärgårdsbåthamnen”, Juho Niemi
 • Turun kauppahallikortteli 2026, ”Saluhallskvarteret 2026”, JKMM Arkkitehdit Oy

Idéer och aktörer som valts med i planeringen av Ljusevenemang 2021-projektet.

 • Lumina festival of light and wonder, Artturi Elovirta
 • Luodaan valoa Turkuun yhdessä, ”Låt oss tillsammans skapa ljus till Åbo”, Kari Kola
 • Sytytä Turku -seikkailu – Joukkoistamalla valotaideteokset loistamaan, ”Tänd Åbo -äventyret - Ljuskonst via crowdsourcing”, Choose Your Future

Evenemang som befrämjas tillsammans med stadens evenemangsfunktioner:

 • Esitykset Valtaavat Kadut, ”Föreställningarna Tar Över Gatorna”, Sirkussirkus
 • Turku kutsuu tanssiin!, ”Åbo Lockar till dans!”, Laura Sillanpää
 • Turun Sarjakuvafestivaali 2021, ”Åbo Seriefestival 2021”, Turun Sarjakuvakerho

Vi informerar om förverkligandet av förslagen alltefter de skrider fram - följ stadens kanaler!

Den bästa staden skapas med samarbete

Åbo stad arrangerade hösten 2020 en öppen idétävling för utvecklandet av centrumområdet. Man efterlyste idéer som skulle liva upp stadskärnan och glädja Åbobornas liv. Alla som var intresserade av centrumutvecklingen kunde delta med en idé som skulle få Åbo centrum att sprudla!

Med den öppna idétävlingen ville Åbo stad bygga ett mer trivsamt och attraktivt centrum tillsammans med invånare, företagare och organisationer. Tävlingsbidraget kunde vara till exempel en tjänst, produkt, byggnads-, planerings- eller utvecklingsprojekt.

Bidragen skulle förverkliga ett eller flera av centrumvisionens mål:

 • ett tillgängligt och lättframkomligt,
 • kommersiellt attraktivt och
 • ett trivsamt centrum för möten.

Tävlingen bestod av två serier

I serien Ett levande centrum kunde alla personer eller grupper (företag, föreningar eller invånargrupper) som är intresserade av att utveckla Åbo centrum delta. Seriens tävlingsbidrag kunde vara vilket som helst förslag som strävade efter att liva upp Åbo centrum enligt dess utvecklingsmål. Ett dylikt tävlingsbidrag kunde vara till exempel ett evenemang, en tjänst eller något annat koncept.

I serien Ett växande centrum kunde aktörer specialiserade inom fastighets- eller områdesutveckling delta, såsom företag, professionella eller olika slags sammanslutningar. Förslag inom Ett växande centrum-serien kunde exempelvis vara något utvecklingskoncept för något centrumkvarter eller område.

Till dem som utsågs för att gå vidare i Ett växande centrum-seriens första skede utdelades en jämnfördelad incitamentbelöning på totalt 20 000 euro. Tävlingens slutliga pris i bägge serier är att förverkliga utvecklingsidén antingen i samarbetspartnerskap med staden eller med den tävlandes egna resurser.