Funktionsnedsättning

15.09.2022

Rysslands anfallskrig mot Ukraina bromsar upp den ekonomiska tillväxten, livsmedelspriserna fortsätter att stiga snabbt och energi- och bränslepriserna har också stigit avsevärt. Vi har samlat information om hjälp och stöd som erbjuds för ekonomiska svårigheter i Åboregionen.

Influenssarokotus
20.10.2022

Säsongsinfluensavaccinationerna av den vuxna befolkningen inleds i Åbo den 31 oktober på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105. Där ges vaccinationer alla vardagar kl. 8.15–15.45 mellan november och december. Vaccinationerna av barn och unga samt gravida inleds redan tidigare.

30.09.2022

Hälsostationens tillfälliga lokaler finns i Kuppis (Untamogatan 1B). Hälsostationen är stängd 7–11.10.2022 på grund av flytten. Kråkkärrets hälsostation öppnar sina dörrar i de tillfälliga lokalerna onsdagen den 12 oktober.

Egentliga Finlands välfärdsområde
21.09.2022

Åbobornas social- och hälsovårdstjänster blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Vad innebär ändringen?

Taksiauto ja -kuljettaja
28.07.2022

Social- och hälsovårdsnämnden har 8 juni 2022 godkänt Egentliga Finlands Taxidata Oy som serviceproducent för tillgänglighetsanpassad färdtjänst. Under augusti kommer kunderna att få ett meddelande med instruktioner för beställning av privattaxi.

07.06.2022

Åbo stads socialjour erbjuder samtalshjälp och stöd för unga varje vardag dygnet runt. Krishjälp fås på numret 02 262 6003. Även de riksomfattande kristelefonerna betjänar varje dag.

Sidor