Invandrare

15.09.2022

Rysslands anfallskrig mot Ukraina bromsar upp den ekonomiska tillväxten, livsmedelspriserna fortsätter att stiga snabbt och energi- och bränslepriserna har också stigit avsevärt. Vi har samlat information om hjälp och stöd som erbjuds för ekonomiska svårigheter i Åboregionen.

Naisen värikäs sivuprofiili
24.02.2023

Stadsfullmäktige i Åbo godkände den 12 december 2022 Åbo stads integrationsprogram för åren 2022–2025. Nu samlar man in återkoppling och idéer av Åboborna utgående från vilka man kommer att uppdatera programmet under våren 2023.

Naulakossa on oppilaiden vaatteita.
En gemensam skola för alla
04.01.2023

Den nya strategin för stöd stöder barnens lika deltagande i undervisningen. Strategin för stödet träder i kraft från och med början av år 2023 och drar upp riktlinjerna för Åbo stads specialundervisning under de kommande åren.

Henkilökuva
04.11.2022

Det sade Åbo stads borgmästare Minna Arve tidigare i höst i en intervju för svenska YLE när hon hade blivit ordförande för nätverket Svenska nu.

30.09.2022

Hälsostationens tillfälliga lokaler finns i Kuppis (Untamogatan 1B). Hälsostationen är stängd 7–11.10.2022 på grund av flytten. Kråkkärrets hälsostation öppnar sina dörrar i de tillfälliga lokalerna onsdagen den 12 oktober.

Egentliga Finlands välfärdsområde
21.09.2022

Åbobornas social- och hälsovårdstjänster blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Vad innebär ändringen?

01.09.2022

I guiden hittar du snabbt och smidigt det mångsidiga utbildningsutbudet i andra stadiets läroanstalter i Åbo. Guiden innehåller också annan viktig information om gemensam ansökan.

Ryhmä lapsia menossa kouluun
04.08.2022

Åbo har den längsta historien av skolgång i kommunala skolor i Finland. I Åbo har man gått i kommunal skola sedan år 1872. Det 150:e läsåret firas i det vanliga skolarbetets tecken. Särskild uppmärksamhet fästs vid stöd för eleverna och deras välbefinnande samt utmaningar i anknytning till kulturell mångfald.

hoitaja ja potilas
14.12.2021

Åbo stads servicehelhet för välfärd söker tiotals närvårdarstuderande för sommarjobb inom hemvården och boendetjänster för äldre. De studerande får ett avlönat sommarjobb, en utsedd handledare, färdigheter för att kunna ta examen snabbare, en högkvalitativ inlärningsmiljö och en chans till fast anställning.

Palapeliä kokoavan perheen käsiä ja palapelin palasia.
11.11.2021

I guiden som riktar sig till svenskspråkiga Åbobor har man samlat lågtröskeltjänster som man kan få hjälp av i olika problemsituationer i livet. Guiden riktar sig inte bara till invånarna utan också till de som arbetar med barn, unga och familjer.

Sidor