Ungdomar

15.09.2022

Rysslands anfallskrig mot Ukraina bromsar upp den ekonomiska tillväxten, livsmedelspriserna fortsätter att stiga snabbt och energi- och bränslepriserna har också stigit avsevärt. Vi har samlat information om hjälp och stöd som erbjuds för ekonomiska svårigheter i Åboregionen.

Lapset laskevat Impivaaran pulkkamäessä.
22–28.2.2021
17.02.2021

Vinterlovet kallar till rörelse och verksamhet på olika ställen i Åbo. På programmet finns både rymdäventyr, kultur, hantverk och friluftsliv för alla åldrar. Delta i programmen endast om du är helt frisk. Kom ihåg munskyddsrekommendationerna och att hålla avstånd, och var noggrann med hand- och hosthygienen.

Strychnine
19.02.2016

Jonathan Nurmi är Stryhnine och han är första årets datanomnstuderande vid den svenska enheten – Handel och data – vid Åbo yrkesinstut.

Naulakossa on oppilaiden vaatteita.
Berättä din åsikt om ändringarna
26.09.2022

Utredningen och utvecklingen av servicenätverket för svenskspråkig fostran och undervisning har inletts och skolornas elevupptagningsområden hör också till denna helhet. Ändringar i elevupptagningsområden föreslås för att möjliggöra en jämnare hänvisning av eleverna till de olika skolorna enligt lokalresurs. Ändringen skulle träda i kraft 2023.

Influenssarokotus
21.09.2022

Vaccinationerna mot säsongsinfluensa inleds i Åbo i november. Vi informerar ännu separat om den exakta vaccinationstidtabellen. Vaccineringarna av den vuxna befolkningen har liksom ifjol huvudsakligen koncentrerats till vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105. (Uppdaterad 20.09.2022)

01.09.2022

I guiden hittar du snabbt och smidigt det mångsidiga utbildningsutbudet i andra stadiets läroanstalter i Åbo. Guiden innehåller också annan viktig information om gemensam ansökan.

""
24.08.2022

Gymnasiernas visningskvällar för 2023 är på distans. Kolla alltid aktuell information direkt från gymnasiets hemsida via länkarna nedan.

Tytti Tuppurainen puhujana lavalla Eurooppa-foorumissa 2021
Kom med!
08.08.2022

Europaforumet syns och hörs igen i slutet av sommaren i Åbo den 24–26 augusti 2022. Sakkunniga, beslutsfattare och allmänheten deltar i aktuella diskussioner på huvudevenemangsplatserna samt på forumets egen plattform för virtuella evenemang. I direktsändningar på webben finns också simultantolkning av programmen på finska-engelska-finska. I år finns, som en ny del, ett publikevenemang på Hansatorget, Speakers’ Corner.

Ryhmä lapsia menossa kouluun
04.08.2022

Åbo har den längsta historien av skolgång i kommunala skolor i Finland. I Åbo har man gått i kommunal skola sedan år 1872. Det 150:e läsåret firas i det vanliga skolarbetets tecken. Särskild uppmärksamhet fästs vid stöd för eleverna och deras välbefinnande samt utmaningar i anknytning till kulturell mångfald.

""
17.06.2022

De lägsta vitsordsmedeltalen för antagning till Åbogymnasierna är nu publicerade. De högsta antagningsmedeltal 2022 hade allmänna linjen i gymnasiet Kerttulin lukio. De högsta antagningsgränser hade indrottslinjen i gymnasiet Kerttulin lukio. Medeltalen för våren 2023 publiceras i samband med resultaten för antagningen i gemensam ansökan juni 2023.

Sidor