Ungdomar

Tytti Tuppurainen puhujana lavalla Eurooppa-foorumissa 2021
Kom med!
08.08.2022

Europaforumet syns och hörs igen i slutet av sommaren i Åbo den 24–26 augusti 2022. Sakkunniga, beslutsfattare och allmänheten deltar i aktuella diskussioner på huvudevenemangsplatserna samt på forumets egen plattform för virtuella evenemang. I direktsändningar på webben finns också simultantolkning av programmen på finska-engelska-finska. I år finns, som en ny del, ett publikevenemang på Hansatorget, Speakers’ Corner.

Ryhmä lapsia menossa kouluun
04.08.2022

Åbo har den längsta historien av skolgång i kommunala skolor i Finland. I Åbo har man gått i kommunal skola sedan år 1872. Det 150:e läsåret firas i det vanliga skolarbetets tecken. Särskild uppmärksamhet fästs vid stöd för eleverna och deras välbefinnande samt utmaningar i anknytning till kulturell mångfald.

""
17.06.2022

De lägsta vitsordsmedeltalen för antagning till Åbogymnasierna är nu publicerade. De högsta antagningsmedeltal 2022 hade allmänna linjen i gymnasiet Kerttulin lukio. De högsta antagningsgränser hade indrottslinjen i gymnasiet Kerttulin lukio. Medeltalen för våren 2023 publiceras i samband med resultaten för antagningen i gemensam ansökan juni 2023.

16.06.2022

Resultaten från den nationella gemensamma ansökan publicerades 16.6.2022 och de som fått en studieplats ska ta emot den senast 30.6. I Åbo sökte unga med iver till både gymnasierna och Åbo yrkesinstitut. För unga som inte fått en studieplats i Åbo finns flera andra alternativ för fortsatta studier. Ifall den unga blir utan studieplats är det viktigt att ta kontakt med skolans studiehandledare så fort som möjligt

07.06.2022

Åbo stads socialjour erbjuder samtalshjälp och stöd för unga varje vardag dygnet runt. Krishjälp fås på numret 02 262 6003. Även de riksomfattande kristelefonerna betjänar varje dag.

Alla är välkomna in
19.05.2022

Den nya svenskspråkiga ungdomsgården öppnade i mars på Humlegårdsgatan 7. Sedan dess har den ljusa lokalen med stora fönster ut mot gatan hunnit få stamkunder, nya programidéer och ett namn! Bland många namnförslag var det Pastell som fick flest röster.

19.04.2022

Åbo stad söker hela tiden nya sätt att påverka ungdomarnas störande beteende i kärncentrum. Stadens familje- och socialtjänster samt ungdomstjänster startar den 19 april en POPPI-samarbetsmodell, där yrkespersoner som arbetar med unga rör sig bland ungdomarna på vardagskvällar och veckoslut.

Kruunua kädessään pitävä poika.
Röstningstid 1-30.4.2022
01.04.2022

Årets tema för Åbo stads modell för deltagande budgetering, Asukasbudjetti, berörde stadsbor och fick människor att aktivt komma med förslag för att öka barns och ungas välmående. Nu är det dags att rösta om vilka av dessa bra förslag genomförs med de 3 miljoner euro som budgeterats.

29.03.2022

Sammanlagt 1 423 ungdomar sökte till Åbo yrkesinstitut som förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan. Det erbjöds 1 345 nybörjarplatser till grundexamen inom olika branscher. Sammanlagt 1 362 ungdomar sökte som förstahandssökande till Åbo stads gymnasier. Gymnasierna erbjöd 1 167 nybörjarplatser. Studerandeantagningarnas resultat publiceras den 16 juni 2022.

Välkomma!
28.03.2022

Penkiskörningarna i Åbo ordnas i år den 1 april kl. 13–14.

Sidor