Ungdomar

Kuvassa on TOP-keskuksen toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen. Kuvassa taustalla näkyy ikkuna, kolme näyttöä ja viherkasvi.
26.05.2020

Dator i undervisningen (DIU)-centralens verksamhetsledare Jouni Paakkinen tycker att distansundervisningen fungerat bra i skolorna. Inför motsvarande situationer behövs dock i fortsättningen också ordnas fortbildning för lärare samt anvisningar på både nationell nivå och på skolnivå.

Tryggt på some
28.04.2020

Eleverna i Åbos svenskspråkiga grundskolor och gymnasier har utdelat en aktiveringskod för Someturva-tjänsten från vecka 17. De finskspråkiga eleverna i Åbo har haft tillgång till tjänsten sedan förra hösten.

Sidor