Ungdomar

310 sommarjobb
05.02.2015

Namnet på de ungdomar som fått ett sommarjobb för en månad av Åbo stad publiceras torsdagen den 12 februari kl. 15 i konst- och aktivitetshuset för ungdomar Vimma.

Sidor