Ungdomar

18.08.2021

Fritids- och evenemangskalendern för barn och unga. Pappersbroschyrer delas ut till exempel via muséerna, biblioteken och undomslokalerna.

Hakuaika päättyy lokakuussa
10.08.2021

Vetenskapstävlingen Beyond 2030 Challenge uppmuntrar studerande på gymnasier och inom yrkesutbildningar i hela Finland att göra en djupdykning i vetenskapens och teknikens värld. Inspirerade av det första årets framgång har tävlingens utvidgats från att omfatta Sydvästra Finland till att vara öppen för studerande vid alla Finlands gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter. Tävlingen uppmuntrar unga att hitta de otaliga karriär- och studiemöjligheter som teknikbranschen och vetenskap erbjuder, samt att öka olika aktörers samarbete med högskolor och företag.

09.08.2021

Under de kommande veckorna kommer Åbo stads skolhälsovård att erbjuda coronavaccinet till alla skolelever i åldern 12–15 år. Vaccinet kommer att ges i skolorna samt i samordnade verksamhetsställen.

04.08.2021

Fritids- och evenemangskalendern för barn och unga. Pappersbroschyrer delas ut till exempel via muséerna, biblioteken och ungdomslokalerna.

""
21.07.2021

Tidsbokningen till coronavaccinationer för alla över 16 år och unga i åldern 12–15 år som hör till riskgrupperna har öppnat i Åbo stad.

Kaksi sirkustaitelijaa keltamustissa vaatteissa
Boka en matta åt dig själv eller njut av andras program!
02.07.2021

Evenemangsmattorna på Kristinegatan och Rettigbrinken bjuder stadsborna på ett ställe för uppvisningar och annan verksamhet från 1 juli till 31 augusti 2021. Mattorna kan bokas för halv- eller heldagsanvändning. Programmet har redan många fantastiska uppvisningar för Åbo 2021-jubileumsåret. Det lönar sig att bekanta sig med dem.

Numero 0 psykedeelisen taustan päällä
02.06.2021

Inför skolavslutningen startar Åbo stad och Polisinrättningen i Sydvästra Finland en kampanj på sociala medier med avsikten att sprida lugn under avslutningsdagen. Målgrupp är i synnerhet barn och unga i åldern 10–18 år. Kampanjen, som heter Päättärit, har som målsättning att förhindra coronasmittfall, berusningsfall och olyckor.

21.05.2021

Ett gratis evenemang avsett för ungdomar i mellan 9-18 år.

Sidor