Ungdomar

""
20.05.2021

Genom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut stiger det högsta tillåtna antalet deltagare i sammankomster i Egentliga Finland till 10 personer.

Hobbyforumet hållas den 17.5. kl. 13- 15.30 via Teams
04.05.2021

Åbo stad fortsätter under skolåret 2021–2022 främjandet av barn och ungdomars hobbyverksamhet. Nu letar staden efter aktörer för samarbete och bjuder in arrangörer och producenter av hobbyaktiviteter till samma virtuella bord för att diskutera och komma överens om samarbetsformer. Det framtida målet är att möjligast många grundskolelever i Åbo har funnit en favorithobby.

Poika pitää kädessään linnunpönttöä.
Har du en affärsidé?
03.05.2021

I sommar ordnas i Åbo ett sommarentreprenörstorg för ungdomar, där ungdomar får möjlighet att testa sin egen affärsidé i praktiken. Torget förverkligas 12.7–1.8.2021 på Kristinegatans sommargata.

Luistelijoita Impivaaran jäähallin yleisöluisteluissa.
Höstlovet 11.10-17.10.2021
10.04.2021

Höstlovet bjuder på mångsidig kostnadsfri och förmånlig motion i Åbo.

""
05.03.2021

I mars 2021 startar Tillbaks till skolan -verksamheten, som är riktad till lågstadiebarn i Åbo. Tillbaks till skolan -familjecoachar är tillgängliga när skolfrånvaron väcker oro och familjen känner behov till stöd. Frånvaro från skolan kan vara ett nytt problem eller det kan vara någonting man har haft utmaningar med redan längre. Arbetet anpassas enligt varje familjens/elevens individuella behov.

Nuorten asiakasraati
Materialbegäran från ungdomsavdelningen!
03.03.2021

Medan bibliotekets tjänster är begränsade kan högstadieklasser begära material enligt önskad tema eller genre från ungdomsavdelningen.

Andra stadiets gemensamma ansökan 23.2.–7.4.2021
22.02.2021

Andra stadiets gemensamma ansökan till gymnasieutbildning och yrkesutbildning den 23.2–7.4.2021. Valmöjligheter finns, eftersom Åbo stads sju gymnasier erbjuder också flera speciallinjer. Vid Åbo yrkesinstitut kan man välja mellan 26 olika yrkesinriktade grundexamina, som kan utföras som dubbelexamen. I Åbo är det förutom gymnasie- eller yrkesstudier också möjligt att ansöka till Åbonejdens idrottsakademi.

19.02.2021

Vårt ROKKI-team arbetar med unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Vi jobbar i första hand med unga i åldern 12–21. Vi stöder och rehabiliterar unga som uppvisar symptom genom att begå brott och deras familjer, för att den unga ska upphöra med sin brottsliga verksamhet.

Sidor