För evenemangsarrangörer

Åbo stads evenemangs- och kongresstjänster erbjuder hjälp med evenemangsplanering via en enda kontaktpunkt.

Följande tjänster och material står till evenemangsarrangörernas förfogande:

  • stöd i ansökningen av bl.a. finansieringsunderstöd för evenemang 
  • stöd och rådgivning i ärenden gällande evenemangstillstånd, anmälningar och lov
  • rådgivning samt assistans vid bokningar av lokaler, hotell och evenemangsplatser
  • information om Åboregionens tjänsteleverantörer
  • besök till lokaler och platser som lämpar sig för evenemang
  • hjälp med kommunikation och förbättring av evenemangets synlighet
  • marknadsföringsmaterial med Åbo som tema

Tjänsterna är avgiftsfria.

Andra enheter inom Åbo stad kan också bistå evenemangsarrangörer i planeringen ooch genomförandet av evenemang, till exempel i form av understöd och urhyrning av utrustning.

turku_loves_events_1600x80.jpg
turnajaiset_netti_kapea.jpg

 

Nyckelord: