Till hjälp för evenemangsarrangörer

Åbo stads evenemangs- och kongresstjänster erbjuder hjälp till planering av evenemang via en enda kontaktpunkt.

Följande tjänster och material står till förfogande för evenemangsarrangörer:

  • stöd för ansökningsprocess för ett evenemang
  • rådgivning om tillståndsärenden
  • presentation för lokaler, hotell och platser för evenemang samt assistans i bokningar
  • information om Åboregionens tjänsteleverantörer
  • besök på lokaler och platser för evenemang
  • hjälp till kommunikation och förbättring av evenemangets synlighet
  • marknadsföringsmaterial med Åbo som tema

Tjänsterna är avgiftsfria.

Även från andra Åbo stads enheter kan man få hjälp till planering och genomförande av evenemang, till exempel i form av understöd och utrustning för uthyrning.

turku_loves_events_1600x80.jpg
turnajaiset_netti_kapea.jpg

 

Nyckelord: