Tillgänglighetsbeskrivning

Denna beskrivning är gjord 8.9.2020
Sidan uppdaterad 28.12.2020

I denna tillgänglighetsbeskrivning beskrivs hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i tjänsten Föredragningslistor och protokoll, vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge respons om brister och problem beträffande tillgängligheten.

Hur har vi testat tillgänglighet?

Anmärkningarna i denna beskrivning grundar sig på en utvärdering gjord av en tredje part gällande hur webbtjänsten möter de krav som lagen ställer. Eficode Oy har gjort en tillgänglighetsauditering av webbtjänsten turku.fi 7.4.2020. 

Hur tillgänglig är webbtjänsten turku.fi?

Webbtjänsten Föredragningslistor och protokoll uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1). I webbtjänsten turku.fi finns vissa brister beträffande tillgängligheten, dessa beskrivs närmare nedan.

Sidorna turku.fi kan även granskas i ett högkontrasttillstånd då de färgkombinationer som används på sidan är tillgängliga. Till kontrastläget kommer du genom att gå från den övre balken till punkten ”kontrast”.

Korrigeringar i webbtjänstens tillgänglighet som genomförts hösten 2020 

 • Användningen av knappen för att justera kontrast och textstorlek underlättades genom en synlig placering och textalternativ på flera språk. Även användningen av knapparna för att dela i sociala medier och rss-feed underlättades. 
 • På varje sida finns nu endast en H1-nivå och rubriknivåerna framskrider logiskt.
 • Man såg till att det innehåll som presenterades i kartorna logiskt hittas i textform. Innehållet i kartornas informationsrutor omstrukturerades.
 • De utmaningar beträffande kontroll och kontrast i evenemangs- och nyhetskarusellen som syns på flera sidor har korrigerats.
 • Högkonstrasttillståndet korrigerades så att det nu motsvarar ett helt tillgängligt tillstånd. 
 • Mobilmenyns knappar för sökfunktionen, språk- och huvudmenyknapparna justerades så att de är i tillgänglig form.

Innehåll och funktioner som inte ännu är tillgängliga:

 • I bruket av rubriknivåerna finns brister och samma gäller webbtjänstens innehållssidor och PDF-blanketter. Man har hoppat över vissa rubriksnivåer och alla rubriker har inte i ett program märkts till rubriker. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • På vissa PDF-blanketter finns bilder för vilka textmotsvarigheter inte definierats. (WCAG 1.1.1)
 • På sidorna har använts vissa färgkombinationer där kontrasterna inte är tillräckliga. (WCAG 1.4.11)
 • Fälten på blanketterna och deras namnlappar har inte anslutits genom programmet. Anvisningarna för ifyllande av fälten på blanketter är inte heller helt tillgängliga i användningen av tangentbordet och textläsarfunktionen. (WCAG 1.3.1, 1.4.13)
 • Evenemangskarusellen som syns på flera sidor är inte till sin kalenderdel tillgänglig (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.4.4, 2.4.6)
 • En del av inbäddningarna av material som en extern part producerat är inte tillgängliga, t.ex. inbäddning av videor eller kartor.

Teknologin för webbtjänsten turku.fi uppdateras som bäst. Den nuvarande genomföringen som grundar sig på Drupal7 har nått slutet av sin livscykel och kräver övergång till en nyare version. Övergången till följande teknologiska version kommer i praktiken att kräva mycket omstrukturering. På grund av detta genomförs en del av de tekniska justeringarna som krävs för tillgängligheten och som lyfts fram i auditeringsrapporten endast till sina kritiska delar på det sätt som beskrivs ovan. I den nya versionen av turku.fi beaktas de krav på tillgänglighet som lyfts fram i auditeringen.

Kraven på tillgänglighet rör inte vissa typer av innehåll

I webbtjänsten finns videor och podcasts som inte är tillgängliga. Textbeskrivningen fattas från dessa. Video- eller audioinnehåll som publicerats innan 23.9.2020 behöver enligt lagen inte retroaktivt göras tillgängligt eller raderas från webbplatsen.

De digitala tjänster eller webbplatser som finns bakom de länkar som leder bort från webbtjänsten är den ifrågavarande serviceproducentens ansvar och tillgängligheten för dessa beskrivs i de tillgänglighetsbeskrivningar som gäller den ifrågavarande tjänsten.

I de tjänster för sociala medier som Åbo stad använder beaktas tillgänglighet enligt de möjligheter som vardera kanal och redskap erbjuder. 

Lade du märke till brister i tillgängligheten? 

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra tillgängligheten för webbtjänsten turku.fi. Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på denna sida, meddela oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristerna. Vi svarar normalt inom en vecka. Enligt lagen är svarstiden högst 14 dygn.

För turku.fi träder kraven på tillgänglighet i kraft 23.9.2020.

Ge respons om tillgängligheten via detta webbformulär

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du har fått av tjänstens ansvarsperson eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster

Åbo stads samservicekontor:

 • Monitori i Skansen (Skansgatan 10, 20730 Åbo, telefon 040 160 4556)
 • Monitori vid Salutorget (Auragatan 8, 20100 Åbo)
 • I biblioteken kan man få stöd för digitala tjänster

Tillgängligheten i Åbo stads webbtjänster och digitala tjänster granskas kontinuerligt

Åbo stad ansvarar för webbtjänsten turku.fi. Vi vill att så många användare som möjligt kan använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster och arbetar hela tiden för att förbättra den.

Kunskaper i tillgänglighet inom Åbo stad utvecklas systematiskt och målmedvetet. Stadens ramavtalsleverantörer inom tillgänglighet utvärderar stadens befintliga digitala tjänster och webbplatser. På basis av utvärderingen utvecklas tillgängligheten i varje tjänst till den nivå som lagen kräver.

Vid utvecklingen och upphandlingen av nya webbtjänster beaktas tillgängligheten ända från början. Tillgänglighetsutbildning ordnas till alla parter som deltar i utvecklingen av webbtjänsterna och i innehållsproduktionen.  I staden pågår ett projekt för att uppnå kraven i tillgänglighetslagen fram till sommaren 2021.

Webbtjänsten turku.fi publicerades 1.7.2015