Tillstånd för evenemang

Utarrendering av stadens mark för evenemang, cirkusar, tivolin etc. övervägs på ansökan fall för fall. Fastighetsnämnden godkänner hyrplatserna och hyressumman.