Åbo domkyrkas tornkameror

Kamerorna på Åbo domkyrkas torn visar staden från ovan i sydlig och västlig riktning från kyrkan. Du aktiverar bilden i realtid genom att klicka på bilden här under. Du kan byta kamera och vinkel med hjälp av knapparna på bilden. Det kan dröja tiotals sekunder innan bilden ändrar, så var tålmodig.