Trafik och rörelse

Liikenne ja liikkuminen -tunnusgrafiikka

Nu är det hög tid att röra på sig tillsammans. Framtidens trafik- och rörelsessystem stödjer stadens klimatpolitiska mål samt svarar på de ändringar som sker i samhället i anknytning till teknologi och livsstil. Utveckling av logistiken ger en möjlighet att testa nya mer miljövänliga och trivsammare lösningar för rörelse.

Vi utvecklar tillsammans med företagen inom logistikbranschen lösningar som är miljövänliga, ökar trivsel, är kostnadseffektiva och som erbjuder företagen möjligheter att utveckla och testa nya modeller för affärsverksamhet.

Vi utvecklar elektronisk trafik, gemensam användning av bilar och cyklar samt modellen rörelse som service. Genom projektet främjar vi användningen av miljövänliga trafikmedel och kollektivtrafiken.

Trafik och rörelse var ett av insatsområdena för spetsprojektet Smart and Wise Turku.

Ytterligare information:

Projektchef Stella Aaltonen