Trätorget är ett torg belagt med kullersten som ligger i Åbo centrum.

Trätorget är beläget på Aningaisbacken alldeles i stadskärnan. På ena ändan av torget ligger Vänskapsparken med Wäinö Aaltonens bronsskulptur När vänskapsbanden knytes. Statyn restes år 1955 för att hedra vänortsrelationen till Göteborg.

På Trätorget har arrangerats olika loppmarknader, program på Konstens natt och andra småskaliga evenemang. Under ombyggnaden av Salutorget är en del av Föli-bussarnas ändhållplatser placerade vid Trätorget.

Publikkapacitet: 1000

Areal: 4000 m2

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Konstevenemang, Marknader

Trafikförbindelser och parkering: Evenemangsområdet ligger i Åbo centrum.

Att ta hänsyn till vid användning: En del av Föli-bussarnas ändhållplatser ligger vid Trätorget under ombyggnaden av Salutorget.

Tillgång till vatten och el: El är tillgänglig på området.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster