Den tredje coronavaccindosen ges till alla över 18 år samt till personer som fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Personer som har fyllt 60 år eller hör till en tidigare definierade riskgrupper kan få en tredje dos 3–4 månader efter den andra vaccinationen. Den tredje vaccindosen jan erbjudas till personer 18-60 år som inte hör till en riskgrupp när det gått 4–6 månader sedan den andra vaccinationen. Om du är berättigad till en tredje vaccination kan du boka din vaccintid via eHälsoservicen.

Boka tid

 • Elektroniskt via eHälsoservicen

  Boka rätt vaccintid i e-tjänsten:
  Boka rätt vaccintid i tjänsten. Du kan välja mellan Modernas Spikevax eller BioNTech-Pfizers Comirnaty. Åt män under 30 år ges endast BioNTech-Pfizers Comirnaty.
  Nya tider öppnar an efter i eHälsoservicen.
 • Ring till vaccinationsrådgivningen:
  tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14)

Utan tidsbokning

Coronavaccinationernas pop up-mottagningar i Åbo

(Uppdaterad 28.3.2022)

Nya tider öppnar an efter i eHälsoservicen.

Det skickas inte ut textmeddelanden med tider till vaccinering utan alla som har rätt till den tredje vaccindosen ska själva boka tid till vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen. Man kan också få vaccinet utan tidsbeställning på pop-up –evenemang.

Den tredje coronavaccinationsdosen ges för närvarande till följande grupper:

 • 12 år fyllda och äldre personer med kraftig immunbrist.
  Lista över vilka som hör till gruppen personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • 18 år fyllda och äldre personer som fått sitt vaccin med en kort dosintervall på mindre än 6 veckor
 • alla 60 år fyllda personer
 • 18 år fyllda och äldre boende på vårdhem och anstalter
 • 18 år fyllda och äldre personer som tillhör medicinska riskgrupperna 1 och 2   
  COVID-19-sjukdomens riskgrupper
 • Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter, personalen inom heldygnsomsorgen samt annan hälso- och sjukvårdspersonal inom brådskande vården

Förkortat intervall för den tredje coronavaccindosen

Den tredje vaccindosen rekommenderas enligt följande (THL 17.12):

 • Personer som har fyllt 60 år och hör till en riskgrupp kan få den tredje vaccindosen 3–4 månader efter den andra vaccinationen.
 • Personer under 60 år, som inte hör till en riskgrupp, kan få den tredje dosen 4–6 månader efter den andra vaccinationen.  

Den nya rekommendationen för intervallet är given på basen av ny information om omikronvarianten. 

Observera detta när du bokar vaccintid:

 • Använd helst eHälsoservicen, eller ring till vaccinationsrådgivningens telefontjänst (tfn 02 266 0159, mån–fre kl. 8–14). Ifall alla tider är fullbokade på webben, finns heller inga lediga tider att få via telefontjänsten.
 • Enligt de senaste anvisningarna kan de mRNA-vaccin som används i Finland ges i kors. Det vill säga om du har fått den andra dosen med Comirnaty kan du få den tredje dosen med Modernas vaccin. Du kan boka någondera vaccintiden. Åt män under 30 år ges endast BioNTechs Comirnaty.
 • Om du har fått AstraZenecas vaccin kan du välja antingen Comirnaty eller Modernas vaccin.
 • Räkna själv ut att intervallet mellan den andra och den tredje dosen blir det riktiga för dig. Läs mera om vaccinationsintervallet ovan.
 • Nya tider öppnar an efter i eHälsoservicen.

Enligt de nationella rekommendationerna är tyngdpunkten på vaccindoserna 1 och 2. Den tredje vaccinationsomgången får inte påverka den första och andra dosens vaccinationstakt.

Tredje dosen till personer med kraftig immunbrist

THL rekommenderar en tredje coronavaccindos 12 år fyllda och äldre personer med kraftig immunbrist. Tredje vaccindos kan ges när det har gått minst 2 månader sedan den andra dosen.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får vaccinet utan förbokad tid på vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen 105 alla vardagar kl. 8.45–15.15.
Förbered dig på att uppvisa ett intyg, som visar att du på grund av nedsatt immunförsvar är berättigad till tredje dosen coronavaccin. Vaccinet kan inte ges utan uppvisande av lämpligt intyg eller en anteckning i patientdataregistret.

Om man så önskar, går det att boka vaccintid i eHälsoservicen (eHälsoservice) genom att boka en tid till andra dosen. Vaccintider ges även i coronavaccinationernas telefonrådgivning, tfn 02 266 0159 (mån–fre kl. 8–14).

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) riktlinjer räknas följande till grupperna med kraftigt nedsatt immunförsvar:

 • Organtransplantation
 • Stamcellstransplantation
 • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel  
 • Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
 • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
 • Långt gången eller obehandlad HIV
 • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd enligt läkares bedömning.

I frågor som gäller den egna sjukdomen eller det egna hälsotillståndet är det bra att vända sig till den behandlande läkaren.