Info

Vad är Turku Rock Academy?

Turku Rock Academy (TRA) fokuserar på musikskapandet och olika sätt att framföra musik. TRA erbjuder unga information om karriäralternativ i musikbranschen och mångsidiga synpunkter samt stöd för sysselsättning inom musiken.

Band som består av ungdomar får handledning i allt möjligt, från invecklade situationer i musikbranschen till instrumentalundervisning och marknadsföring av det egna kunnandet. Det finns även möjlighet till gig, studiotid och att spela in musikvideor.

Alla i akademin deltar i kliniker som ordnas regelbundet. Klinikerna som leds av toppklass proffs och är gratis och öppna för alla stadsbor.

TRA är en tillämpning av ungdomsarbete som skapats av Åbo stads ungdomstjänster. Syftet är att förbättra förutsättningarna för ungdomar som spelar i band som hobby att utvecklas till musikkunniga och eventuellt till proffsmusiker.

Det tvååriga Rock Academy-programmet erbjuder åt de valda banden:

  • regelbundet handlett arbete i studio
  • regelbunden handledd övning
  • kliniker som ordnas av musikproffs
  • möjligheter att uppträda
  • högklassiga videoproduktioner och PR-bilder
  • ett regionalt och riksomfattande samarbetsnät inom musikbranschen samt stöd från Turku Rock Academy för musikalisk utveckling.

Hur kommer jag med?

Turku Rock Academy är avsedd för band i vilken som helst musikgenre, med medlemmarna under 29 år. De sökande banden förväntas en rätt slags attityd, motivation att utvecklas samt möjligheten att binda sig till sparring i två år.

Verksamheten är gratis för banden.

Banden har möjligheten att bli valda till Turku Rock Academy via evenemanget Turku Bandstand som ordnas årligen i januari. Av de band som deltar i Bandstand väljs årligen 3–4 band med i Turku Rock Academy-verksamheten.

Rock Academy Finland

Verksamhetsmodellen Rock Academy som koordineras av Åbo stads ungdomstjänster och Turku Rock Academy har även tagits till andra städer.

Det nationella projektet Rock Academy Finland främjar utvecklingen av unga band till och med mot en professionell musikkarriär och erbjuder ungdomarna information om olika karriäralternativ i musikbranschen.

Tack vare finansiering från undervisnings- och kulturministeriet togs verksamhetsmodellen för Turku Rock Academy under 2014–2016 till Tammerfors, Jyväskylä, Joensuu, Helsingfors, Esbo, Vanda och Raumo.

Under 2019–2020 i Rock Academy Finland-projektet deltar:

I varje stad ansvarar stadens lokala ungdomstjänster för verksamheten. Turku Rock Academy utbildar personalen i de städer som deltar och stöder dem under hela projektet.

Kontakt

Besöksadress: 

Läntinen Rantakatu 53
20100 Turku

Telefon:

040 356 3419
E-post: 
auran.panimo@turku.fi