Työllisyyden Turku-lisä

Åbotillägget för sysselsättning

Genom Åbotillägget för sysselsättning stöder man övergångsarbetsmarknaden och hjälper långtidsarbetslösa Åbobor att bli sysselsatta på den öppna marknaden. Åbotillägget betalas till arbetsgivare och är avsett att täcka kostnaderna för att anställa arbetstagare.

Åbotillägget kan sökas av arbetsgivare (föreningar, stiftelser och företag) som anställer en arbetslös som fått arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar. Arbetstiden ska vara minst 23 timmar per vecka.

Det behovsprövade Åbotillägget beviljas normalt för högst sju månader. För läroavtalsutbildning kan stöd beviljas för hela den tid som utbildningen pågår. En arbetsgivare kan få stöd för samma person endast en gång.

Åbotillägget söks hos Åbo stads servicecentral för sysselsättning.