Till arbetssökande

Kundservice

Mer information om tjänster inom sysselsättningens kommunförsök  hittar du på Åboregionens internetsidor https://www.turku.fi/sv/aboregionens-kommunforsok

Aktuell information om corona och aktuella corona-anvisningar: https://www.turku.fi/sv/corona

Vi hjälper och ger råd till åbobor gällande sysselsättning. Vår viktigaste uppgift är att sammanföra arbetet och arbetstagarna. 

Stödda sysselsättningsservicen

Åbo stad har årligen hundratals arbetsplatser för stödd sysselsättning. Jobben är assisterande uppgifter där ingen erfarenhet nödvändigtvis behövs. Målet är att förbättra den egna situationen på arbetsmarknaden t.ex. genom att få arbetserfarenhet och samtidigt lära sig viktiga färdigheter.
 
Om du är åbobo och du har fått arbetsmarknadsstöd minst 200 dagar eller du är under 30 år, ta kontakt per e-post: tukityotiimi@turku.fi.

Tjänster för unga

Työpistes tjänster för unga betjänar under 30-åringar genom att erbjuda hjälp och stöd i olika frågor gällande sysselsättning, rehabilitering, utbildning, boende, den egna ekonomin och välmående.

Till ditt förfogande har du Navigatorn, som erbjuder sevice med låg tröskel, sysselsättningstjänsterna, stödda tjänsterna samt utbildningstjänsterna. Unga kan också hänvisas till andra ändamålsenliga tjänster som fungerar vid Työpiste. Navigatorn dejourerar på numret 040 724 5440, du kan också skicka meddelande via WhatsApp.

Digitjänster

Vi satsar speciellt på att våra tjänster skall vara lättillgängliga och vi har ökat möjligheterna att delta digitalt. På ForeAmmatti-servicen kan du kartlägga ditt kunnande och matcha det med öppna arbetsplatser. Vår chat vägleder dig i Työpistes tjänster. På E-tjänster kan du t.ex. anmäla dig som arbetssökande. Vi håller på att utveckla ett tidsbokningssystem som direkt på nätet möjliggör tidsbokning till karriärvägledaren eller webinar och träningar.

Börja använda ForeAmmatti genom att be om användarnamn per e-post: foreammatti@turku.fi

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Vi anordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för långtidsarbetslösa personer som inte ännu har förutsättning till arbetsprövning eller till en stödd sysselsättningsplats.
I våra utrymmen fungerar också Åbos TYP-verksamhetsställe. Under samma tak arbetar TE-tjänsternas sakkunniga, FPA:s kundrådgivare för arbetsförmåga, Social- och hälsovårdstjänsternas anställda samt  Työpistes karriärvägledare.

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 10
20100 Åbo

Telefon:

Växel 02 262 5072
E-post: 
tyopiste@turku.fi

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 16:00