Työpiste är Åbo stads egen arbetskraftsbyrå

Kundservice

Kunderna får personlig service under målinriktade samtal som man kommit överens om på förhand. Du kan komma till Työpiste utan tidsbeställning, för vi är här för Åbobor.

Työpiste har till uppgift att sysselsätta, handleda och rehabilitera sina kunder så att de ska kunna hitta jobb, utbilda sig eller förbättra sin arbetsförmåga. 

Työpiste är ett nytt sätt att betjäna kunder

Under samma tak på kundservicen vid Hantverkaregatan arbetar nu ett team med mycket mångsidig yrkeskompetens. Genom att samarbeta med olika experter kan vi ge kunderna en bättre och snabbare individuell väg in i arbetslivet, till en ny utbildning eller rehabilitering. 

Dessutom erbjuder Työpiste hjälp åt företag och samfund i fråga om rekrytering och sysselsättning. Genom ett omfattande företagssamarbete kartlägger vi latenta arbetsplatser och söker lämpliga personer för dem.

Vi gör det också lättare för våra kunder att hitta jobb genom att erbjuda företag och föreningar olika stödåtgärder. Via Työpiste får arbetsgivaren lämpliga kandidater för lediga arbetsplatser. Dessutom får den arbetssökande möjligheten att visa sin kompetens och motivation och till på köpet får hen ofta ett nytt jobb.

Arbete och arbetssökande möts på Työpiste

Työpistes viktigaste uppgift är att föra samman arbetsgivare med arbetssökande. Kunderna får personlig service under målinriktade samtal som man kommit överens om på förhand. Du kan komma till Työpiste utan tidsbeställning, för vi är här för Åbobor.

 

 

 

Besöksadress: 

Hantverkaregatan 10
20100 Åbo

Telefon:

Kundservice 02 262 5072
E-post: 
tyopiste@turku.fi

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 16:00