Undantag i Monitoris tjänster 1.9 2022–30.11 2022

Många ärenden kan uträttas med staden eller FPA på adressen https://www.turku.fi/sv/ta-kontakt/utratta-arenden-webben ja https://www.kela.fi/web/sv 

Andra ställen där du kan ladda Föli-resekorten hittar du här.

Undantagen i Salutorgets Monitoris tjänster

Monitori betjänar på lördagar via chatt och per telefon från 1.10.
Monitoris chatt och telefontjänst är stängd 5.11.

City of Turku customer service (for example Föli services) is closed 25 November

Handikappservices servicehandledning är stängd 5.10 och 16.11
Socialrådgivning är stägdt 29.9
Työpistes kundrådgivning är stägdt 27.10.-1.11.
International House Turku / Infotori betjäningstider hittar du här.
Turistinformation betjäningstider hittar du här.

Monitori i Skanssi

Monitori i Skanssi är exceptionellt öppen 16.11. kl. 9-16
Monitori i Skanssi är exceptionellt öppen 24.11. kl. 9-16
Monitori i Skanssi är stägdt 25.11