Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsterna verkställer de i ungdomslagen stadgade grunduppdragen: att stöda de ungas uppväxt och självständiga utveckling, att skapa möjligheter för de unga till att vara aktiva invånare, att socialt stärka de unga samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Verksamhetsidén är att på ett positivt sätt stöda barns och ungas uppväxt.

Ungdomstjänsternas organisation består av tre enheter:

1. Utveckling och ledningsstöd

2. Inlärning genom praktiska erfarenheter.

3. Handledning och stöd.

Direktör för ungdomstjänsterna är Annina Lehtiö-Vainio.