Utkomststöd

Från 2017 är det FPA som beviljar grundläggande utkomststöd. Kommunen beviljar fortfarande kompletterande och förebyggande utkomststöd. För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd bör beslut om grundläggande utkomststöd ha gjorts i FPA. Utkomststödet är avsett som tillfällig hjälp och det är en sistahandsförmån.

Ansvarsorganisation: 

Kansaneläkelaitos Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Boende- och missbrukarservice

För bostadslösa åbobor

Innan en ansökan om utkomststöd inlämnas skall sökanden ombesörja att han eller hon ansökt om de förmåner som i första hand tillfaller honom eller henne, tex. arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, studiepenning och –lån samt underhållsstöd.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Eftervård

Turkulaisille

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Inledande tjänster inom socialarbetet

Applying for the Social Assistance

Innan en ansökan om utkomststöd inlämnas skall sökanden ombesörja att han eller hon ansökt om de förmåner som i första hand tillfaller honom eller henne, tex. arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, studiepenning och –lån samt underhållsstöd.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Welfare Division of the City of Turku

Öppettider

Chat
mån - fre 09:00 - 11:00
Telefontid
mån - ons 09:00 - 15:30
tors 09:00 - 14:00
fre 09:00 - 15:30
Info
mån - fre 12:00 - 14:00
Salutorget Monitori (Auragatan 8)
mån - fre 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45

Utlänningsbyrån

För invandrare

Innan en ansökan om utkomststöd inlämnas skall sökanden ombesörja att han eller hon ansökt om de förmåner som i första hand tillfaller honom eller henne, tex. arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, studiepenning och –lån samt underhållsstöd.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat