Utlänningsbyrån

Kontaktuppgifter

 • Information och rådgivning / förmånshandläggare, Åbo stads telefonväxel, tfn 02 330 000
 • Socialarbetare (telefontid mån–fre kl. 9–10): Åbo stads telefonväxel, tfn 02 330 000
 • Handledare: Åbo stads telefonväxel, tfn 02 330 000
 • Brådskande hälsoproblem under kvällar, nätter och veckoslut:
  Åucs Akuten, tfn 02 313 8800
 • Barnens brådskande hälsoproblem under kvällar, nätter och veckoslut:
  Åucs jour för barn och unga, tfn 02 313 1420

Anvisningar för en ny kund på utlänningsbyrån (pdf)

Om temat

En ny kund på utlänningsbyrån

Utlänningsbyråns tjänster är avsedda för invandrare med flyktingbakgrund i Åbo som har bott i Finland i under tre år.

Anmäl dig vid utlänningsbyråns informationsdisk mån–fre kl. 9.00–10.00 och ta med dig identitetsbevis, beslut om uppehållstillstånd och hyresavtal.

Du får en tid till handledarens mottagning, även en tolk är med på besöket. På mottagningen får du individuell handledning och rådgivning som passar din situation. Efter mötet med handledaren får du en tid till en socialarbetare för bedömningen av servicebehovet.

Hälsovårdaren kallar den nya kunden till det första mottagningsbesöket där man kartlägger hälsotillståndet och eventuella faktorer som försvagar hälsan. På besöket utreds också om läkarens och/eller psykologens mottagning behövs.

Socialservicen vid utlänningsbyrån

 • mottagning av flyktingar till kommunen
 • tjänsterna i mottagningsskedet, handledning och rådgivning i begynnelseskedet
 • socialarbete/socialrådgivning inom öppenvård för vuxna och barnfamiljer
 • förebyggande och kompletterande utkomststöd
 • integrationstjänster
 • handledning till grundtjänster

Uträttandet av ärenden sker huvudsakligen med tidsbeställning. Man kan boka en tid genom att besöka byrån eller per telefon.

Hälsotjänsterna vid utlänningsbyrån

 • tjänsterna i mottagningsskedet, hälsoundersökning vid ankomst till landet
 • hälsorådgivning
 • sjukmottagning
 • hälsovård
 • psykisk hälsovård, psykologtjänster
 • handledning till grundtjänster

Uträttandet av ärenden sker huvudsakligen med tidsbeställning. Man kan boka en tid genom att besöka byrån eller per telefon. Vid brådskande hälsoproblem kan man komma på hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning. Hälsovårdaren bedömer hurdan och hur brådskande vård patienten behöver. Vid behov kan man också kontakta hälsovårdarna per telefon, man får kontaktuppgifterna på första besöket. Till läkarens och psykologens mottagning behöver man alltid en tidsbeställning.

 

Besöksadress: 

Slottsgatan 23
20100 Åbo

Telefon:

Infoservice 040 149 6284
Infoservice 040 352 6014

Öppettider

Hälsoservice (öppettider och telefontid)
mån - tors 08:15 - 15:00
fre 08:15 - 14:00
Socialservices (öppettider och telefontid)
mån - fre 09:00 - 16:00