Utnyttjande av information

Information uppkommer nu mer än någonsin och den är också mer värdefullt än tidigare. Staden äger unik information som rör Åboregionen och livets alla delområden.

Genom att förädla data vill vi öka den gemensamma förståelsen för de mekanismer som ligger bakom saker och fenomen. Samtidigt klarar vi av att producera värdefull information som stöd för utvecklingen av beslutsfattande och verksamhet.

Med hjälp av informationen styr och förbättrar vi de tjänster som staden erbjuder samt ökar effektiviteten av verksamheten. Dessa nya handlingssätt stödjer regionens välfärd och konkurrenskraft.

Verksamhetsmodell för plattformsekonomin

Plattformarna kan vara miljöer som är fysiska, digitala eller utgörs av tjänsterna och i dessa miljöer löser staden och dess aktörer tillsammans olika problem i anknytning till verksamheten och samtidigt främjar man nya innovationer och företagsverksamhet.

På plattformarna är det möjligt att bygga värdenätverk och ekosystem som utnyttjar toppkompetens och forskningsverksamhet i Åboregionen. Värdenätverken och ekosystemen uppstår dock inte av sig själva eller genom enskilda, fristående åtgärder utan deras utveckling förutsätter orkestrering dvs. åtgärder som stärker samarbete, tillit, informationsöverföring och öppenhet mellan olika aktörer.

Ytterligare information:

Utnyttjande av information:

Plattformar:

Development Director Tapio Järvenpää