Utskrivnings- och rehabiliteringsteamet

  • Den äldre blir kund via utskrivningslinjen vid den centraliserade enheten för utvärdering av servicebehovet
  • Hembesöken bestäms individuellt enligt kundens behov i samarbete med kunden och de närstående samt samarbetsinstanserna
  • Teamets besöksavgift är 12,10 €/besök och vi fakturerar för högst två besök om dygnet även om antalet besök är flera. Läkarens hembesök kostar 19,10 €/besök.
  • Utskrivningsteamet ger kunden, de närstående och samarbetsinstanserna handledning och råd om det behövs i frågan om ärenden som gäller vård och rehabilitering.
  • Utskrivningsteamet gör utvärderande hemvårdsförsök för kunder som inte omfattas av hemvårdens tjänster.
  • Utskrivningsteamet hjälper kunderna vid hemkomsten från samjouren, sjukhuset och andra vårdinrättningar.
  • Vid behov utförs rehabiliteringsbesök hos hemvårdens kunder i samarbete med hemvården.
  • Hembesök görs varje dag under hela veckan.
  • Den totala vårdtiden fastställs individuellt enligt kundens behov av rehabilitering och hur kunden svarar på rehabiliteringen samt enligt de mål som tillsammans ställts upp.
  • Efter att vårdperioden tar slut styrs kunden enligt behov till andra tjänster.

Besöksadress: 

Stickelbärsgatan 7 C
20720 Åbo

Telefon:

Serviceförman 040 187 9249
Sjuksjötare 044 907 3259

Öppettider

Sjuksötare
mån - sön 07:00 - 21:00
Nyckelord: