Centrumbelysning

Åbo stad bereder som bäst linjedragningar för centrumbelysningen, med vilka man styr belysningslösningar på stadens offentliga områden och i fasadbelysningar. Åtminstone vissa trafikmiljöer, promenadleder, historiska omgivningar, landmärken och vyer är föremål för linjedragningarna.

Många av dessa belysningsobjekt är relativt permanenta, men lösningarna för dessa behöver inte alltid vara statiska. Variationer i belysningen enligt årstid gör stadsrummet intressant och med dagens teknik är säsonsändringarna allt enklare att genomföra. I Åbo är Biblioteksbron och Teaterbron lyckade exempel på hur belysning kan kommunicera med tidpunkt och omgivning.

I tillägg till säsongsbelysning har staden som mål att skapa allt bättre förutsättningar för att ordna ljusevenemang i centrumområdet. Ljusevenemang har blivit vanligare i Finland och runtom i världen. Även Åbo vill visa upp sina stadsrum och sin kultur i nytt ljus och bygga ett unikt och ståtligt evenemang kring dessa, såväl för Åboborna som för resenärer.