Centrumvisionen

Centrumvisionen

  • Den sektorsövergripande arbetsgruppen som avhandlat Åbo stadscentrums framtid publicerade sin centrumvision 14.8.2017.
  • Visionsarbetsgruppen leddes av professorn i framtidsforskning Markku Wilenius.
  • Visionsarbetsgruppens tankar visualiserades av arkitekt Eero Lundén med Lundén Architecture Company.
  • Öppna tillställningar under namnet Turku Future Forum har stött arbetet.

Presentation av Centrumvisionen (på finska) (pdf)

E-bok om Centrumvisionen (på engelska)

#keskustavisio  #turkufutureforum

Det kommersiella centrumet utvidgas, gamla stan utvecklas till en europeisk mötesplatsoas och stranden längs Aura å fungerar som en levande plattform för nya slags kombinationer av kultur, restauranger och arbete. Enligt visionsgruppen som avhandlat utvecklingen av centrum har Åbo möjligheten att bli en globalt betydande stad, vars exceptionella skärgårdsmiljö och utvecklade infrastruktur skapar förutsättningarna för ett trivsamt boende och en livlig ekonomi och kultur.

Den centrala tanken i visionen för år 2050 är utvidgandet av kärncentrum samt ett användarorienterat trafiksystem som stöder detta, och möjliggör tillväxten. Dessa tror man kommer styra utveckling och investeringar i centrums riktning.

I visionen utvidgas centrumområdet från Salutorgets omgivning mot åstranden och hamnen samt i motsatt håll mot universitetscampuset och Kuppis. Samtidigt när stadskärnan växer kommer man förstärka dess trivsel och livskraftighet med många åtgärder.