Datasekretess - Utvecklandet av centrumområdet

Utvecklandet av centrumområdet är en del av webbtjänsten turku.fi.

Ytterligare information om datasekretessen och registerbeskrivningarna för turku.fi hittar du på adressen www.turku.fi/sv/datasekretess.