Östra Strandgatan

Östra Strandgatan ligger på ett bland stadsbor och turister populärt område, stranden av Aura å. Omgivningen runt Östra Strandgatan är med i spetsprojektet för utvecklingen av Åbo stadscentrum, vars mål är ett trivsamt centrum som är tillgängligt och lätt att ta sig fram i, kommersiellt vitalt samt lockande för turister.

Åbo stadsmiljönämnd har godkänt för området på båda sidorna av Östra Strandgatan enkelriktade cykelvägar med vilka man vill reservera stranden för fotgängare och öka trafiksäkerheten (Itäisen Rantakadun pyöräily-yhteyden periaateratkaisu 24.11.2020).

Målet med Östra Strandgatans områdets utredningsplan är att förena, med beaktande för områdets aktörernas behov, av Åbo stadsmiljönämnden godkända planer på enkelriktade cykelvägar på båda sidan av gatan och annan användning och funktioner; trafikens, strandens och vattendragets funktioners smidighet, säkerhet och duglighet med hänsyn till områdets historiska, stadsbildliga samt naturvärden.

Förbättringen av Östra Strandgatan genomförs i två skeden. I det första skedet förbättras sträckan Rettigbrinken-Sotalaisgatan och i det andra skedet förbättras Sotalaisgatan-Purserparken.

Mellan Rettigbrinken och Sotalaisgatan byggs cykelvägen i plan med körbanan.
Mellan Sotalaisgatan och Purserparken förbättras cykelvägen och gatan.  Dessutom byggs en strandmur vid Manillas brygga.

Östra Strandgatans utredningsplan

Skriftlig redogörelse över Östra Strandgatans utredningsplan (pdf, på finska)

Utredningsplanens kartteckningar:

Man kan kommentera planen 15–28.3.2021 i Kerro kantasi -tjänsten.

Planläggningen fortsätter med en mer detaljerad planering av cykelvägarna.

Stadsbornas kommentarer till Östra Strandgatans samutveckling finns på sidan kerrokantasi.turku.fi/itainenrantakatu

Tilläggsuppgifter: projektchef Mervi Lehto