Det maritima Åbo

Åbo började växa vid mynningen av Aura å redan på 1200-talet. Aura å är fortfarande Åbos hjärta, och längs ån finns det många berömda sevärdheter, uppskattade restauranger och trivsamma platser att vistas på. Åstranden med sina kultur- och restaurangtjänster lockar folk året runt, men särskilt om somrarna lever staden längs stränderna.

I takt med att staden förnyas och nya byggarbeten tillkommer, utvidgas centrumområdet mot flodmynningen och hamnen. Därifrån sträcker sig staden ytterligare mot den unika skärgården och havet.

Slottsudden sammankopplar skärgården med centrum

Man vill göra det möjligt för invånarna att ta sig till vattnet även på Aura ås västra strand. Den nya samterminalen avsedd för båttrafik frigör plats på hamnens och Åbo slotts område för ny slags användning.

Det framtida Slottsudden är ett centrum för stadskultur året runt, där man kan samtidigt uppleva historia, havet och världens vackraste skärgård. Vid sidan av slottet lockar mångsidiga tjänster, friluftsområden som sträcker sig ända till stranden, olika slags maritima funktioner samt det nya Museum för historia och framtiden som kommer byggas på området.

Samterminalen öppnar nya möjligheter även för trafikarrangemang i hamnen och dess närliggande områden. Inom HUPMOBILE-projektet utarbetas en helhetsomfattande plan för att utveckla trafikarrangemangen i Åbo hamnområde.

Utvecklingshelheter och projekt anknutna till det maritima Åbo

Aura å

Slottsudden

Området för den nya båtterminalen

Museum för historia och framtiden

Havsscentret

Andra projekt och aktörer

Tilläggsuppgifter: projektchef Mervi Lehto