Gamla Åbo

Med Gamla Åbo avses området från Tomasparken ända fram till Fortunakvarteret.

Det Gamla Åbo omfattar det historiska centrum och universitetens område, och sträcker sig från Tomasparken till Fortunakvarteret. Samtidigt som stadskärnan utvidgas lyfts det gamla Åbo till en värdig position, inte bara som ett attraktivt resmål men också som en oas av mötesplatser i europeisk anda.

Målet är att utöka och diversifiera utbudet av tjänster och evenemang så att området är aktivt året runt. Detta görs i tätt samarbete med aktörer på området och stadens invånare.

Området kring Gamla Stortorget utgör kärnan för det gamla Åbo, där såväl historien samt Finlands akademiska och kristliga rötter är fortfarande starkt närvarande. I det gamla Åbo finns ett flertal historiskt värdefulla byggnader - det mäktigaste landmärket är Åbo domkyrka. Området utvecklas med respekt för och utgående från dess historia.

Utvecklingen fortsätter

Utvecklingsområdet i utvecklingsplanen av Åbo historiska centrum och universitetens område.

Utvecklandet av det gamla Åbo började från Åbo historiska centrum och universitetens område. Den sträcker sig från Gamla Stortorget enda till Universitetsbacken och gränsar sig vid Aura å i väster och vid Tavastgatan i öster. Områdets utvecklingsplan ger riktlinjer för utvecklingsarbetet.

Utvecklingsplanen blev färdig våren 2021. Den bearbetades av Finlands Universitetsfastigheter, Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Åbo stad, Åbo universitet, Turun Yliopistosäätiö, Åbo studentbystiftelse och Åbo Akademi. Lundén Architecture Company och Demos Helsinki hjälpte till i arbetet.

Stadsstyrelsen godkände 22.11.2021 Gamla Åbo som ett strategiskt markanvändningsprojekt. Samtidigt bekräftades projektets mål och de åtgärder som valts utifrån utvecklingsplanen för Åbos historiska centrum och universitetsområdet. Utvecklingen av området fortsätts i dialog med stadsborna och aktörerna i området.