Kärncentrum

Det kommersiella kärncentrum som omger torget är ett av de centrala åtgärdsmålen i utvecklandet av centrum. Attraktionskraften och den kommersiella vitaliteten förstärks med flera åtgärder tillsammans med företagare och övriga aktörer i centrum,

Det förnyade Salutorget fungerar som en mångsidig mötesplats och ett livligt evenemangscentrum, vars trivsel främjas med växtlighet och bestående strukturer. Stadsrummet som utformas på torgområdet erbjuder möjlighet till såväl trivsam vistelse som ett aktivt stadsliv med olika målgrupper i beaktande. Centrumområdet får ökad trivsel och livskraft då fotgängare ges mer plats. När biltrafiken styrs till parkeringshallarna får man utrymme att bygga staden för människorna.

Lösningar gällande trafik och rörlighet har en betydande roll för centrumområdets trivsel, tillgänglighet och smidig rörlighet. Staden har inlett ett utredningsarbete för alternativa trafikmodeller, där man återspeglar olika alternativ bl.a. med stadens målsättningar gällande fördelningen av färdmedel och kolneutralitet.

Projekt anknutna till kärncentrum:

Tilläggsuppgifter: projektchef Jenna Kaarela