Trafik och rörlighet i centrum

Projekt och planer anknutna till trafik och rörlighet:

Tilläggsuppgifter: Projektchef Teemu Peltonen

Lösningar gällande trafik och rörlighet har en betydande roll i centrumområdets trivsel, tillgänglighet och smidiga rörlighet. Tillgängligheten i centrum förbättras och rörligheten inom centrumområdet smidiggörs genom att göra trafiksystemet och gatubilden tydligare. I samarbete med Smart and Wise Turku utvecklar vi smart trafik och rörlighet som en helhetsmässig tjänst.

Åbo centrum är också i framtiden tillgängligt med alla färdmedel, men den genomfartstrafik som försvagar centrumområdets attraktionskraft styrs till farleder utanför centrumområdet. Nya gatuandelar omvandlas gradvis att betona lätt trafik, i enlighet med internationella trender och städers framgångshistorier. Genom att öka hållbar rörlighet bidrar man till minskningen av trafikutsläpp och att staden uppfyller sina klimatmålsättningar, och ökar trivseln i centrum. 

För resecentret som planeras till Aningaisområdet siktar man på att skapa en ny samterminal för kollektivtrafiken som förbättrar tillgängligheten och rörligheten i centrum. Läget som stadsregionens trafikknutpunkt gör det möjligt för moderna förbindelser som också svarar på framtida behov, samt smidiga byten från ett färdmedel till ett annat.