Våga tala

Ibland känns det som man skulle vara i en korsning var det inte finns vägskyltar åt något håll. Vad ska man göra till näst? Vad är den rätta vägen?

Be modigt om hjälp. Det finns många vuxna som bryr sig.
 

Härifrån hittar du hjälp i vardagliga situationer

Navigatorn är en servicepunkt för unga personer under 30 år i Åbo stadskärna där du under samma tak hittar flera tjänster för ungdomar. I Navigatorn får du hjälp i flera olika ärenden, såsom att hitta en arbetsplats eller studieplats, personlig rådgivning, stöd i relationer och tips om fritidsaktiviteter. I Navigatorn kan du uträtta ärenden gratis och utan remiss.

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper om det finns saker i ditt liv som du vill ändra på eller få hjälp med. Med de uppsökande ungdomsarbetarna kan du prata konfidentiellt om du saknar något att göra, känner dig ensam eller behöver stöd i en svår livssituation.

Socialombudsmannen handleder i ärenden som gäller socialvård, unga personers ställning och rättigheter. Socialombudsmannen hjälper dig om du upplever orättvist bemötande inom någon tjänst. Socialombudsmannen är en opartisk och oberoende rådgivare.

I Psykportens nättjänst får du information om mental hälsa, när man ska söka hjälp och var man får hjälp.

Uskalla puhua -kampanjan tunnus

#uskallapuhua

Åbo stads kampanj uppmuntrar unga att tala om deras saker till vuxna. Vi vill att unga hittar de servicar och ställen som är riktade åt dem. Kampanjen är en del av arbetet som förebygger utslagning.

Nyckelord: