Välfärdssektorns information

Välfärdssektorn har två informationsenheter som betjänar kommuninvånarna. Den ena finns vid Luolavuorivägen 2, i hälsostationens nedre entréhall och den andra vid Kommunalsjukhusvägen 20, i stadssjukhusets nedre entréhall.

Informationsenheterna betjänar kunder/patienter som behöver hjälp med att hitta på hälsostationen eller stadssjukhuset.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Centralhälsovårdstationens kundservice har öppet mån - fre kl. 8.15-15.45.
Patientförfrågningar vid stadssjukhusets informationsdisk.

Telefon:

Telefon 02 266 2992

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Serviceproducent: 

Arkea Oy

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - fre 08:15 - 15:45