Välkommen att testa den kommande webbtjänsten!

Vi har publicerat en halvfärdig webbtjänst, eftersom vi samlar in respons från våra invånare och kunder till stöd för vårt utvecklingssamarbete. Det finns säkert sådant som vi inte har kunnat beakta. Å andra sidan har vi kanske lyckats med andra saker. Det är nämligen också möjligt. Vi hoppas att du berättar oss allt det som du tycker är värt att beaktas och att du deltar i utvecklandet av den nya webbplatsen.

Webbtjänsten är en spännande grej därför att den aldrig kommer att bli helt färdig. Funktionerna utvecklas hela tiden, nya sidor tillkommer och en del av sidorna arkiveras allteftersom de föråldras. För tillfället har vi ändå funktioner och delar av webbplatsen som fattas, men vi håller redan på att utveckla dem. Sådana delar är bl.a. sökfunktionen och språkversionerna (webbplatsen på svenska och engelska). Vi översätter innehåll så småningom och redan nu testar vi sökfunktionen.

Turku.fi-utvecklingsversionen (http://beta.turku.fi/sv):

  • Funktionerna utvecklas och nya sidor tillkommer hela tiden.
  • Delar av webbplatsen fattas men vi håller redan på att utveckla dem.
  • Sökfunktionen är ännu inte i bruk.
  • Språkversionerna tilläggs senare.
  • Språkversionerna är för till fället i oordning, men vi håller på att åtgärda saken
  • Fel och buggar korrigeras hela tiden.

Evenemangskalendern (http://kalenteri.beta.turku.fi/sv):

  • Översättningar görs
  • Det visuella utseendet finslipas
  • Sök- och filtreringsfunktioner finslipas

Vi hoppas att ni nu testar användbarheten på den nya webbplatsen genom att modigt klicka fram och tillbaka på de finskspråkiga sidorna. Fungerar den indelning som vi har bestämt oss för: boende och miljö, social- och hälsovårdsservice osv.? Vad söker du på stadens webbsidor och hittar du det du söker? Är det kanske något du längtar efter?

Dela med dig av dina tankar och utvecklingsförslag till oss

Tack så mycket för sina svar!

Nyckelord: