Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede är övergripande, aktiv vård av patienten i en situation när botande behandling inte längre är möjlig. Vården är en del av den palliativa vården enigt symptom och ges huvudsakligen under de sista dagarna eller veckorna i livets slutskede.

Vård i livets slutskede kan ges hemma hos patienten, på vårdavdelning men även på olika hospicevårdenheter och hospicehem. Beslut om övergång till vård i livets slutskede görs tillsammans med patienten, de anhöriga, vårdpersonalen och läkaren.

Vård i livets slutskede är god helhetsvård, vars syfte är att lindra den döende patientens tillstånd. Vården inkluderar speciellt aktiv vård av symtom, närvaro och stöd åt patientens anhöriga. Bland annat på sjukhus försöker man se till att patientetens miljö är rogivande, där de anhöriga kan om de så vill, vara nära patienten och efter eget orkande även dygnet runt.