Utdelningen av förbrukningsartiklar

Om du har en kronisk sjukdom eller din sjukdom har räckt över tre månader, är du berättigad att få förbrukningsartiklar. Som åbobo eller någon som har valt Åbo stads hälsovårdscentral beställer du dina förbrukningsartiklar minst tre veckor på förhand och avhämtar dom i enheten för distribution av förbrukningsartiklar.

Både enheten för utdelning av förbrukningsartiklar  och skötarnas mottagning finns på sjukhusområdet på Tallbacken. Om du har problem med användningen av förbrukningsartiklarna kan du boka tid på mottagningen. 

Behovet av förbrukninsartiklar är angivet i den vårdplan som läkaren eller skötaren gjort upp tillsammans med dig. De vårdplaner som gjorts upp på privata institutioner kan vid behov ges för granskning till en läkare vid hälsocentralen.

Enheten för utdelning av förbrukningsartiklar delar inte ut läkemedel, lösningar, salvor, skyddskläder, lakan, haklappar eller tvättlappar.

Blöjor levereras med hemtransport. Om du behöver blöjor ska du kontakta din hälsostation. 

 

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 2, byggnad 21
20810 Åbo

Telefon:

Telefon 02 266 1527
Egentliga Finlands välfärdsområdes telefonväxel 02 266 0000

Öppettider

Utdelningsenhetens öppettider
mån 13:00 - 15:00
tis 15:00 - 17:00
ons - fre 09:00 - 11:00

Speciella öppettider

Skötarnas telefontider
mån - mån 09:00 - 12:00
tis - tis 09:00 - 12:00
ons - ons 12:00 - 14:00
tors - tors 12:00 - 14:00
fre - fre 12:00 - 13:00